شرکت پویاپردازان با هدف توسعه سیستم های نرم افزاری وسخت افزاری در حوزه های مختلف مالی، اداری و فروشگاهی در بخش های دولتی و خصوصی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدرا متمرکز نموده است.اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از بدو شکل گیری خود بر آن بوده که ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮي از ﺗـﻮان ﻋﻤﻠـﯽ وﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ضمن دستیابی به ﺷﻨﺎﺧﺖ صحیح از ﻧﯿﺎزﻫﺎي خریداران وبا بهره گیری از دانش وروش های کارآمد ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن وﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ دراﺧﺘﯿﺎرخریداران ﺧﻮدﻗﺮاردﻫﺪ.


محورهای اصلی فعالیت شرکت عبارتند از:
انواع ساعتهای حضوروغیاب کارتی،اثرانگشت،تشخیص چهره
انواع ریز پرینترهای EPSON،BIXOLON،CITIZEN
سیستمهای مبتنی برباکد(اسکنرهای بارکدخوان-پرینترهای چاپ بارکد)
انواع نرم افزارهای حضوروغیاب،باشگاهی،نظرسنجی،حقوق ودستمزد،حسابداری مالی،مکانیزه فروش وانبارداری،داروخانه...
ارائه انواع صندوقهای فروشگاهیPOS-سیستمهای فروش Finger Touch وسفارش گیری بی سیم
انواع ماشینهای اداری شامل پرفراژچک-دستگاه اسکناس شمار و...
انواع پرینترهای چاپ کارت PVCوخدمات چاپ(پرسنلی-دانشجویی-پارکینگ-عضویت- حضوروغیاب و...
تامین مواد مصرفی کلیه دستگاههای فوق شامل انواع برچسب،ریبون ورولهای پرینتروکارتهایPVC

می خواهید تمام کالاها را مشاهده کنید؟