مواد مصرفی

#برچسب کاغذی                   برچسب حرارتی برچسب آزمایشگاهی 
1 سایز  30*10 18*30 20*40 21*31     35*25 25*50 30*18 30*40 30*45 34*51 40*60 40*75 50*55 60*90      106*67      125*95     80*100 100*100      200*100      50*40 

     60*40

20*40

25*35
2 تعداد 12,000 6000 4000 6000 6000 6000 6000 4500 4000 3000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 250 1000 1000    
3 ردیف 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

wax    wax Resin   Resin   
سایز

   60*75 

 110*75  60*300  110*300    60*75   110*75  60*300  110*300    60*75   110*75  60*300  110*300

چسب    

تاریخ زن 

 رول تایوک                


کارت   pvc 

مدل 

چسب تاپ رول  چسب تاپ رول چاپی (حداقل 3000 حلقه)   120m*3cm  

3m

  کارت بدون تماس معمولی دورو سفید (125kHz  ) 
متراژ    82 متر (90یارد) 82متر (90یارد)  

120m*3.5cm

 

5m

 

کارت بدون تماس هوشمند درو سفید (مایفر 1k  )

ضخامت  45میکرون 45میکرون            120m*4cm             10m  

کارت pvc   خام

تعداد (در1کارتن  )

60عدد 60عدد            

 

می خواهید تمام کالاها را مشاهده کنید؟