مشتریان گرامی می توانند جهت بهره مندی  از خدمات پشتیبانی در اسرع وقت توسط کارشناسان مجرب و متخصص به عقد قرارداد پشتیبانی با شرکت بپردازند:

خدمات نقره ای:


1.    برطرف نمودن هرگونه مشکل نرم افزاری در اسرع وقت پس از اعلام توسط مشتری
2.    ارائه نسخه‌هاي جدید نرم افزار جهت upgrade مورد نظر
3.    ایجاد سیستم کلاینت سروری بنابه درخواست مشتری از طریق ریموت
4.    آموزش یک دوره کامل سخت افزار و نرم افزار به افراد معرفی شده
5.    راهنمایی و رفع اشکال از طریق تلفن و خدمات اینترنتی
6.    انجام هرگونه تعمیرات و تست دستگاه حضور و غیاب در محل شرکت (اگر دستگاه حضور و غیاب نیاز به تعویض قطعه داشت هزینه‌ی قطعه‌ تعویضی می‌بایست توسط مشتری پرداخت گردد.)
 
*خدمات نقره ای در دو بسته ی شش ماهه و یک ساله قابل ارائه می باشد که تعرفه ی هر کدام متفاوت است.
 

خدمات طلایی:

1.    سرکشی ماهیانه پرسنل جهت بررسی وضعیت سیستم
2.    برطرف نمودن هرگونه مشکل نرم افزاری در اسرع وقت پس از اعلام توسط مشتری
3.    ارائه نسخه‌هاي جدید نرم افزار جهت upgrade مورد نظر
4.    ایجاد سیستم کلاینت سروری بنابه درخواست مشتری از طریق ریموت
5.    آموزش یک دوره کامل سخت افزار و نرم افزار به افراد معرفی شده
6.    راهنمایی و رفع اشکال از طریق تلفن و خدمات اینترنتی
7.    انجام هرگونه تعمیرات و تست دستگاه حضور و غیاب در محل شرکت (اگر دستگاه حضور و غیاب نیاز به تعویض قطعه داشت هزینه‌ی قطعه‌ تعویضی می‌بایست توسط مشتری پرداخت گردد.)
8.    تحویل دستگاه تعمیری ارسالی به شرکت در همان روز یا تحویل دستگاه بجای آن

*خدمات طلایی در بسته یک ساله قابل ارائه می باشد.

نمونه قرارداد پشتیبانی ساعت حضور غیاب

می خواهید تمام کالاها را مشاهده کنید؟