فروش ویژه دستگاه های حضور و غیاب

sale قیمت و لیست مشخصات ساعت های حضور و غیاب فروش ویژه  • 1

مدل دستگاه               PFP600      PF100PF200PCP100P90P100 P200TA300 TA380
تصویر PFP600 PF100 PF200 PCP100 P90 P100  P200  TA300  TA380
نمایشگر نمایشگر رنگی 4.3 اینچ لمسی با قابلیت نمایش عکس پرسنل نمایشگر رنگی 2.8 اینچ با قابلیت نمایش عکس  پرسنل نمایشگر رنگی اینچ با قابلیت نمایش عکس پرسنل نمایشگر رنگی 2.8 اینچ با قابلیت نمایش عکس پرسنل نمایشگر رنگی 3 اینچ با قابلیت نمایش عکس پرسنل نمایشگر رنگی 3 اینچ با قابلیت نمایش عکس پرسنل  نمایشگر رنگی 2.8 اینچ با قابلیت نمایش عکس پرسنل  نمایشگر رنگی 2.8 اینچ با قابلیت نمایش عکس پرسنل  
ظرفیت تردد 100،000 رکورد 100،000 رکورد 100،000   رکورد 100،000 رکورد 100،000 رکورد 100،000 رکورد  50.000 رکورد   50،000 رکورد  120000 رکورد 
ظرفیت چهره 1،200 چهره 1،500 چهره 2،000 چهره ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
ظرفیت کف دست 600 پالم ندارد ندارد 600 پالم ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
ظرفیت اثرانگشت 2،000 اثر انگشت 2،000 اثر انگشت 1،500 اثر انگشت 3،000 اثر انگشت 3،000 اثر انگشت 3،000 اثر انگشت 500 اثر انگشت   3،000اثر انگشت 3،200 اثر انگشت 
ظرفیت کارت 10،000 کارت 2،000 کارت 2،000 کارت 10،000 کارت 10،000 کارت 10،000 کارت   3،000 کارت  5،000 کارت 
نحوه شناسایی چهره، کف دست، اثرانگشت، کارت، رمز عبور  چهره، اثرانگشت، کارت، رمز عبور  چهره، اثرانگشت، کارت، رمز عبور کف دست، کارت، رمز عبور اثر انگشت، کارت، رمز عبور اثر انگشت، کارت، رمز عبور اثر انگشت، کارت، رمز عبور اثر انگشت، کارت، رمز عبور اثر انگشت، کارت، رمز عبور
نوع کارت ID Card | 125KHz ID Card | 125KHz ID Card | 125KHz ID Card | 125KHz ID Card | 125KHz ID Card | 125KHz ID Card | 125KHz ID Card | 125KHz ID Card | 125KHz
صدا سخنگوی فارسی سخنگوی فارسی سخنگوی فارسی سخنگوی فارسی سخنگوی فارسی سخنگوی فارسی سخنگوی فارسی سخنگوی فارسی سخنگوی فارسی
زمان تشخیص کمتر از یک ثانیه کمتر از یک ثانیه کمتر از یک ثانیه کمتر از یک ثانیه کمتر از یک ثانیه کمتر از یک ثانیه کمتر از یک ثانیه کمتر از یک ثانیه کمتر از یک ثانیه
دمای عملکرد 0الی 45 درجه سانتی گراد 0الی 45 درجه سانتی گراد 0الی 45 درجه سانتی گراد 0الی 45 درجه سانتی گراد 0الی 45 درجه سانتی گراد 0الی 45 درجه سانتی گراد 0الی 45 درجه سانتی گراد 0الی 45 درجه سانتی گراد  
رطوبت عملکرد ۲۰% الی ۸۰% ۲۰% الی ۸۰% ۲۰% الی ۸۰% ۲۰% الی ۸۰% ۲۰% الی ۸۰% ۲۰% الی ۸۰% ۲۰% الی ۸۰% ۲۰% الی ۸۰%  
ابعاد 193.6*165*111 mm   162*72*14 mm        179.95 * 134.94 *  38.5 mm 180 * 135 * 37 mm 180 * 135 * 37 mm  140 * 185 * 30 mm 186*138*43.6 mm 42 * 183 * 80 mm 
وزن 1.89 kg 1 kg 1 kg 0.70 kg 0.70 kg 0.70 kg  0.411 kg 0.70 kg 0.70 kg

می خواهید تمام کالاها را مشاهده کنید؟